buses

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 16:03

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

 

Αρ. Πρ. 21114                                                Βόλος, 21 Αυγούστου 2017  

 

 

ΑΜΑΕ:55299/32/Β/03/022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

            Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», στη 29η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Δημητριάδος 176, όροφος 2ος , για συζήτηση & λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Παρουσίαση της προσφοράς της ασφαλιστικής εταιρίας MetLife για πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής & υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»
  2. 2.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  3. 3.Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016.
  4. 4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ.
  5. 5.Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (Τακτικών – Αναπληρωματικών) για την τρέχουσα χρήση (2017).
  6. 6.Έγκριση ένταξης αγορών παγίων περιουσιακών στοιχείων χρήσης 2016 στους ειδικούς λογαριασμούς 1% και 3% του Ν. 2963/2001
  7. 7.Καθορισμός πλαισίου διαφημιστικής εκμετάλλευσης των λεωφορείων ενταγμένων στο στόλο της Εταιρείας & λήψη σχετικών αποφάσεων.

 

 

            Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στη 29η (Τακτική ) Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί Νόμιμα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στα Γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 29ης (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης.        

 

 

                                              

                                                                         Βόλος, 21 Αυγούστου 2017  

                                                                                   ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ

                                                                       «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»

Διαβάστηκε 1344 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 09:18