Γραμμές και δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου

 

To Αστικό Βόλου στο Google Maps

Αναζητώντας στο Google Maps την αφετηρία και τον τερματισμό της διαδρομής σας, μπορείτε να δείτε το βέλτιστο τρόπο χρήσης της αστικής συγκοινωνίας για να φτάσετε στον προορισμό σας.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

54

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

13

ΓΡΑΜΜΕΣ

460

ΣΤΑΣΕΙΣ

89

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 

Πολιτική Ποιότητα του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε.


1) Υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

2) Στην εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας, το οποίο είναι πάντοτε σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001/2015 από το οποίο εξαιρούνται το πεδίο 7.1.5 και όλο το 8.3 με πεδίο πιστοποίησης:

1) Υλοποίηση έργου

2) Εξυπηρέτηση πελατών

Οι εργαζόμενοι του Συστήματος Ποιότητας είναι υπόχρεοι να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα, να εντοπίζουν και να ερευνούν τα προβλήματα ποιότητας και να προτείνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την λύση τους.


Για την βελτίωση και τελειοποίηση του Συστήματος Ποιότητας η εταιρεία ζητά από τους εργαζομένους της να συμμετέχουν πιστά και ενεργά ώστε να διασφαλιστούν οι ακόλουθοι στόχοι:

-Οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της

-Η συμμόρφωση της εταιρείας στις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας

-Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων


Βόλος 01/02/2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ευαγγελινός Νικόλαος

ΚΩΔΙΚΟΣ-ISO 9001/2015 | ΕΚΔΟΣΗ -1 | ΗΜ/ΝΙΑ 1-5-2019