Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προσωπικού των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου Α.Ε.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προσωπικού των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου Α.Ε.