Καταστατικό της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε.

Καταστατικό της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε.