Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή νέου Προέδρου

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή νέου Προέδρου