Τα δρομολόγια από άυριο Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Τα δρομολόγια από άυριο Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Στην κανονικότητα, σε ότι αφορά την συχνότητα των δρομολογίων, επιστρέφουν από αύριο οι Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα από αύριο Τρίτη για όλες τις λεωφορειακές γραμμές – εκτός της γραμμής Αλυκών και των γραμμών Ανακασιά, Σταγιάτες, Κατηχώρι και Άλλη Μεριά – ισχύουν δρομολόγια καθημερινών.
Τα δρομολόγια για Αλυκές τις καθημερινές διαμορφώνονται ως εξής:
Από Άνω Βόλο:
6.50, 7.49, 8.21, 8.46, 9.21, 9.46, 10.21, 10.46, 11.21, 11.46, 12.21, 12.46, 13.21, 13.46, 14.21, 14.47, 15.22, 15.50, 16.22, 16.50, 17.20, 17.49, 18.20, 18.49, 19.20, 19.49, 20.20, 21.05, 21.50
Από Εκδοτήριο Δημητριάδος:
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15, 22.00
Από Αφετηρία ΟΑΕΔ:
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10 (Άγιος Στέφανος), 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.25, 22.10
Τα δρομολόγια για Ανακασιά, Σταγιάτες, Κατηχώρι διαμορφώνονται για τις καθημερινές ως εξής:
7.50, 11.00, 14.40, 16.00 Από Κεντρική Αφετηρία και επιστροφή 8.30/8.30, 11.30/11.40, 15.10/15.20, 16.30/16.40 από Κατηχώρι/Σταγιάτες αντίστοιχα
Τα δρομολόγια για Άλλη Μεριά τις καθημερινές διαμορφώνονται ως εξής:
7.45, 9.05, 12.10, 13.50, 17.20, 20.35 αναχώρηση από Κεντρική Αφετηρία (μέσω Κύπρου)και επιστροφή 8.05, 9.25, 12.30, 14.10, 17.40, 20.55 από Άλλη Μεριά (μέσω Κύπρου).
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι γραμμές προσαρμόχονται ανάλογα με την παρούσα κατάσταση του οδικού δικτύου με κύριο μέλημα την ασφάλεια του επιβατικού κοινού και των οδηγών μας.