Γραμμές και δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

54

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

13

ΓΡΑΜΜΕΣ

460

ΣΤΑΣΕΙΣ

89

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


 

Ο πλοηγός σας για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς


Το GreenYourMove (GYM) είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από τον χρηματοοικονομικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, LIFE.

Ο κύριος στόχος του έργου GreenYourMove είναι η ανάπτυξη και προώθηση ενός συντροπικού πλοηγού μετακίνησης με άμεσο στόχο την ελαχιστοποίηση των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη.

To GreenYourMove αναπτύσσει ένα πολυτροπικό πλοηγό μετακίνησης (σύστημα δρομολόγησης καθώς και έκδοσης εισιτηρίων) λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικά λεωφορεία και ΚΤΕΛ, μετρό, τραμ, τρόλλευ, τρένα). Ο χρήστης επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές που συνδυάζουν περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι οι περιβαλλοντικά φιλικότερες, καθώς υπολογίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για κάθε πιθανό σενάριο.

Επίσημη ιστοσελίδα www.greenyourmove.eu
 

Πολιτική Ποιότητα του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε.


1) Υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

2) Στην εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας, το οποίο είναι πάντοτε σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001/2015 από το οποίο εξαιρούνται το πεδίο 7.1.5 και όλο το 8.3 με πεδίο πιστοποίησης:

1) Υλοποίηση έργου

2) Εξυπηρέτηση πελατών

Οι εργαζόμενοι του Συστήματος Ποιότητας είναι υπόχρεοι να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα, να εντοπίζουν και να ερευνούν τα προβλήματα ποιότητας και να προτείνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την λύση τους.


Για την βελτίωση και τελειοποίηση του Συστήματος Ποιότητας η εταιρεία ζητά από τους εργαζομένους της να συμμετέχουν πιστά και ενεργά ώστε να διασφαλιστούν οι ακόλουθοι στόχοι:

-Οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της

-Η συμμόρφωση της εταιρείας στις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας

-Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων


Βόλος 01/02/2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ευαγγελινός Νικόλαος

ΚΩΔΙΚΟΣ-ISO 9001/2015 | ΕΚΔΟΣΗ -1 | ΗΜ/ΝΙΑ 1-5-2019