Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Πρόκειται για μία κάρτα που έχει ισχύ ενός μήνα και υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσής της από την εταιρία μας. Ταυτόχρονα, σ’ αυτή την πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή, η κάρτα απεριόριστων διαδρομών δίνει την δυνατότητα στον χρήστη της, να πηγαίνει παντού σε ότι αφορά διαδρομές του διευρυμένου Δήμου πληρώνοντας το αρχικό κόστος των 50 μόνο εισιτηρίων.

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε από την πλευρά μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, στοχεύοντας ταυτόχρονα να καταστήσουμε το αστικό λεωφορείο ως την κύρια και βασική επιλογή μετακίνησης στην πόλη.

Τιμές καρτών

Οι τιμές των καρτών καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση και είναι οι εξής:
*) Για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Βόλου
**) Για φοιτητές που σπουδάζουν εντός Βόλου
Να σημειωθεί ότι της κάρτας πολλαπλών διαδρομών εξαιρούνται τα μαθητικά εισιτήρια, αλλά και των πολυτέκνων.

Τρόπος απόκτησης κάρτας

Η διάθεση της κάρτας ξεκινά από τις 26 εκάστου μήνα από τα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κοραή 56, 2ος όροφος, από τις 7.30 το πρωί έως τις 14.30 το μεσημέρι καθημερινά. Η χρήση της είναι ημερολογιακή με αρχή την 1η του τρέχοντος μήνα και λήξη την τελευταία ημέρα του. Η κάρτα έχει μηνιαία ισχύ και τη δυνατότητα ανανέωσης αμέσως μετά την λήξη της.

Για την απόκτηση της κάρτας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή το φοιτητικό του πάσο, στην περίπτωση που είναι σπουδαστής. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 24210-33943 από 7.30 έως 14.30.