Γραμμή 5 Αφετηρία – Τέρμα Λεχώνια/Πλατανίδια

Γραμμή 5 Αφετηρία – Τέρμα Λεχώνια/Πλατανίδια