Γραμμή 5 Τέρμα Λεχώνια/Πλατανίδια – Αφετηρία

Γραμμή 5 Τέρμα Λεχώνια/Πλατανίδια – Αφετηρία