Γραμμή 2 Αφετηρία – Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο

Γραμμή 2 Αφετηρία – Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο