Ο πλοηγός σας για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς


Το GreenYourMove (GYM) είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από τον χρηματοοικονομικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, LIFE.

Ο κύριος στόχος του έργου GreenYourMove είναι η ανάπτυξη και προώθηση ενός συντροπικού πλοηγού μετακίνησης με άμεσο στόχο την ελαχιστοποίηση των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη.

To GreenYourMove αναπτύσσει ένα πολυτροπικό πλοηγό μετακίνησης (σύστημα δρομολόγησης καθώς και έκδοσης εισιτηρίων) λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικά λεωφορεία και ΚΤΕΛ, μετρό, τραμ, τρόλλευ, τρένα). Ο χρήστης επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές που συνδυάζουν περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι οι περιβαλλοντικά φιλικότερες, καθώς υπολογίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για κάθε πιθανό σενάριο.

Επίσημη ιστοσελίδα www.greenyourmove.eu